Ý Tưởng

Sau buổi gặp mặt đầu tiên cũng như đã đo đạc và xem hiện trạng mặt bằng, Nội thất PFV sẽ gửi anh chị bản vẽ ý tưởng dựa trên những thông tin và yêu cầu từ phía anh/chị cung cấp sau 2 ngày