Gặp Gỡ

Sau khi nhận được thông tin của anh chị, Nội thất PFV sẽ liên hệ lại trong 30′ và hẹn chính xác địa điểm cũng như thời gian có thể gặp mặt trao đổi trực tiếp. Thông thường sẽ là tại vị trí của mình đang cần thiết kế để có thể đo đạc cũng như xem các tình trạng thực tế.